Pakume turvalist, mitut liiki ja erinevate mõõtudega (suuremõõduliste, keemiliste, plahvatusohtlike, raskekaaluliste) veoste transportimist lühikeste tähtaegadega Euroopas ja Aasias. Lisaks veoste transpordile pakume professionaalset abi ohtlike veoste transportimiseks vajalike kõigi dokumentide, formaalsuste ja lubade vormistamiseks.

Ohtlikud veosed kätkevad nende omaduste tõttu endas ohtu tekitada kahju ümberkaudsele keskkonnale, sealhulgas kõigile elusolenditele. Ohtlikud veosed jagatakse13 klassi, sõltuvalt nende koostises olevate ainete agressiivsest olemusest ja nende agregaatseisundist. Selliste veoste transporti reguleerivad rahvusvahelised konventsioonid, iga transpordiliigi kohta eraldi.

Ohtlikke veoseid transportides tuleb erilist tähelepanu pöörata pakendile, välistamaks riski personali elule ja tervisele ja veose ohutusele. Enamjaolt kasutatakse selliste veoste transportimiseks autotransporti ja need veosed tähistatakse ADR veostena. Kooskõlas ADR konventsiooniga on kõik RITLOGISTIKA poolt pakutavad, ohtlikke veoseid transportivad transpordivahendid vastavalt vormistatud ohtlike vedude transportimiseks. On olemas ADR tunnistused.