Tagamaks veose tarnet selle saajale, kindlaksmääratud ajaks, pakub RITLOGISTIKA võimalust hoida klientide veoseid laos. Pakume turvalist veoste hoidmise võimalust erinevat tüüpi ladudes sõltuvalt veose spetsiifikast ning samuti tagame ladustatavate kaupade arvestuse ja inventeerimise.

RITLOGISTIKA pakub erinevat liiki kaupade laoshoidmise võimalust modernsetes ladudes, et kaubad oleksid kaitstud kogu ööpäevaringselt ja vajaduse korral ka kontrollitud. Pakume tavaliste veoste, toiduainete, kontrollitavat temperatuuri nõudvate kaupade ja muude kaupade ladustamist.